Mauzóleum Krásna Hôrka


Mauzóleum Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí je unikátna secesná pamiatka, postavená v rokoch 1903-1904. Na rozdiel od väčšiny ostatných secesných pamiatok na území Slovenska je výsledkom práce predstaviteľov mníchovského Jugendstilu a nie viedensko–budapeštianskeho prúdu secesie.
Boli na ňom použité do secesného tvaroslovia prestavené prvky ranokresťanského a čiastočne aj staroorientálneho umenia. Inšpiráciou tvorcov bola hrobka ostrogótskeho kráľa Theodoricha v talianskej Ravenne, ktorá svojím vzhľadom a atmosférou priťahovala v 19. storočí romantikov z celej Európy. Je integrálnou súčasťou hradu Krásna Hôrka.


Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka
Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka

Mauzóleum Krásna Hôrka