Bazilika Minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v ĽutineBazilika Zosnutia presvätej Bohorodičky v Ľutine je najstaršia gréckokatolícka bazilika minor na Slovensku, ktorej dominantou sú relikvie sv. Jána Pavla II., sv. sestry Faustíny i blahoslavených hieromučeníkov Petra Pavla Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu a Metoda Domonika Trčku spolu s ich mozaikami. Bazilika je afiliovaná s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.
Po zjaveniach svätého Mikuláša Divotvorcu v roku 1851, pri ktorých svätec daroval Zuzane Feketovej mariánsku ikonu, sa Ľutina stala najväčším gréckokatolíckym mariánskym pútnickým miestom na Slovensku. Pôvodne bol v dedine drevený chrám. Časom prestal vyhovovať a v roku 1908 bol dokončený nový kamenný chrám. Krátko pred jeho dokončením pôvodný drevený chrám zhorel.
Po obnove gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa každoročne počet pútnikov zvyšoval. Na záver mariánskeho roku 1988 na púti ordinár Ján Hirka prečítal apoštolské breve, ktorým rímsky pápež Ján Pavol II. povýšil ľutinský chrám a priľahlé objekty na baziliku minor.Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina
Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Pútnické miesto Ľutina

Termínu bazilika je prisudzovaný dvojaký význam - liturgický a staviteľský. Slovo "basilica" označuje od stredoveku pápežský čestný titul, udelený na základe priameho pápežovho dovolenia a ktorý sa podľa kánonického práva vzťahuje iba na niektoré osobitne významné kresťanské chrámy. Baziliky je možné v zmysle tohto práva deliť na baziliky väčšie (basilica maior) a baziliky menšie (basilica minor).
V prvej skupine poznáme predovšetkým štyri najväčšie patriarchálne baziliky v Ríme: Sv. Peter vo Vatikáne, Sv. Ján v Lateráne, Santa Maria Maggiore a Sv. Pavla Za hradbami. Jediná basilica maior mimo Ríma je v Assisi.
Basilica minor je čestný titul kostola, ktorý je pod patronátom pápeža. O tento titul musí požiadať duchovný správca kostola prostredníctvom diecézneho biskupa a svoju žiadosť patrične zdôvodniť. Pápež udeľuje tento titul iba významnejším kostolom. Spravidla sa jedná o svetoznáme pútnicke miesta, národné svätyne, historické kostoly alebo kostoly kláštorné, ktoré plnili úlohu šírenia viery, vzdelanosti a kultúrnosti národa, či chrámy postavené v mieste cirkví uznaných zázrakov.