Červený kláštor kartuziánovČervený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok.
Červený kláštor začali budovať pravdepodobne po roku 1320. Svoje pomenovanie dostal podľa červenej farby striech kláštorných objektov. Jeho história je úzko spätá s pôsobením príslušníkov dvoch reholí kartuziánov (v rokoch 1320–1567) a kamaldulov (v rokoch 1711–1782). Mnísi–pustovníci žili v klauzúre, t. j. v uzavretej časti kláštora. Obývali samostatné domčeky–cely, pri ktorých boli záhradky. Pre príslušníkov obidvoch spoločenstiev platila zásada mlčanlivosti. Nosili biely habit a striedmo sa stravovali.
Založenie kláštora potvrdila v roku 1319 spišská kapitula a v roku 1320 dal súhlas na jeho postavenie kráľ Karol I. Róbert z Anjou. Kláštor dobyli v prvej polovici 15. storočia husitské vojská. Ďalšie obliehanie kláštora začiatkom 16. storočia prinútilo mníchov ho opustiť. Kláštor upadal. Objekt dostal svetských majiteľov. Až začiatkom 18. storočia sa kláštor opäť dostal do cirkevných rúk.
Hlavnými stavbami sú gotický jednoloďový Kostol svätého Antona Pustovníka s bočnými kaplnkami, kláštorná budova s krížovou chodbou (pristavaná po r. 1400 k severnej strane kostola), tzv. hodinová veža a hospodárske budovy. Okolo týchto stavieb obiehalo opevnenie, ktorého múr mal aj cimburie. V ostatnom priestore boli samostatné domce pre mníchov.Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov
Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov

Červený kláštor kartuziánov